GARANTIE

Nieuwe Machines

De garantievoorwaarden op nieuwe machines zijn per machine en merk verschillend. De gebruikelijke garantie voor particulieren is 2 jaar. Garantie voor bedrijven bedraagt meestal 1 jaar. Veel merken zoals Stihl, Honda en Husqvarna bieden vaak nog een extra lange garantie als aan bepaalde aanvullende voorwaarden wordt voldaan of wanneer er een kleine extra premie wordt betaald. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Gebruikte Machines

Vaak is in overleg garantie op een gebruikte machine ook mogelijk, de onderstaande garantievoorwaarden zijn dan van toepassing:

Garantievoorwaarden

Garantie bij een gebruikte machine is uitsluitend van toepassing indien:

1.1  Wanneer er sprake is van fabrieksgarantie of wanneer deze is overeengekomen en vermeld is op de factuur.

1.2  De machine, toebehoren en accessoires gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn en gebruikt, geïnstalleerd en onderhouden zoals voorgeschreven door de fabrikant.

1.3  De machine eigendom is van de originele eigenaar/koper.

1.4  Er sprake is van fabricagefouten, technische gebreken, emballagefouten of transportschade.

Garantietermijn

2.1  De garantietermijn is vermeld op de factuur en gaat in vanaf de factuurdatum.

Uitsluiting

De garantie is niet geldig of vervalt in onderstaande gevallen:

3.1  Garantie op cilinders en zuigers is uitsluitend van toepassing als er sprak is van fabricagefouten.

3.2  Garantie is niet van toepassing op maai- en zaaggarnituur, V-snaren, accu’s en andere slijtage-onderdelen.

3.3  Garantie vervalt wanneer niet-originele onderdelen worden gebruikt, de machine wordt gemodificeerd, ondeskundig gebruikt of onderhouden. 

3.4  In geval van schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het niet naar behoren functioneren of inzetbaar zijn van de machine.

3.5  Van Kats Machines B.V. is niet aansprakelijk voor schade die toegebracht is door de machine of door het werken met de machine.

3.6  Het ontkleuren, verschieten, barsten etc. van de laklaag of slijtage van de rubber en kunststof onderdelen ten gevolgen van milieu-invloeden.

3.7  Schade door milieu-invloeden, overmacht of natuurrampen.

3.8  Wanneer er sprake is van waterschade.

3.9  Transportkosten of voorrijkosten die voortvloeien uit het ophalen/bezorgen of het repareren op locatie vallen niet onder de garantie.